Alt du lurer på til muntlig eksamen!

Forberedelse til muntlig eksamen

Muntlig eksamen er en mulighet for deg å demonstrere dine kunnskaper, dine presentasjonsevner og dine snakkeferdigheter, i tillegg til din evne til å kommunisere. De samme forberedelsene kan også være lurt å gjennomføre i forkant av jobbintervjuer!

Muntlig eksamen kan være formell eller uformell, men du bør forberede og gjennomføre alle eksamener som om de er formelle, dette for å gjøre et så godt inntrykk som mulig. Uansett eksamenstype må du lytte nøye til spørsmålene og svare åpent og direkte.

Formelle eksamener følger gjerne en liste med spørsmål i det aktuelle temaet eller faget du har forberedt deg i. Kriteriene for evaluering er vanligvis i forhold til om svarene er riktige eller gale, eller hvor mye riktig eller galt du har svart. For denne typen eksamen kan du ønske å legge til annen relevant informasjon til hvert av spørsmålene. Dersom du vil gi relevant tilleggsinformasjon er det viktig å spørre høflig om du kan få lov til å gjøre dette.

Uformelle eksamener er mer åpne, svarene dine er vanligvis lenger og dine evalueringer kan være av mer subjektiv art. Svarene er ofte mindre nøyaktig (riktige/gale) og det legges mer vekt på måten du håndterer problemløsing, problemanalyse og metoden du benytter. I tillegg vektlegges den mellommenneskelige kommunikasjonen og presentasjonen.

Det er tre hovedkomponenter i en vellykket muntlig eksamen:

Forberedelse

 • Spør læreren; Hva vil eksamenen gå ut på? Skriv dette ned!
 • Pugging; Hvis du ikke pugger og leser, vil du ikke gjøre det bra.
 • Skrive ut de spørsmålene du forventer å få på eksamen og øv deg godt på disse.
 • Diskutere svar-teknikker med personer du kjenner og har tiltro til eller aller helst personer som har hatt den samme eksamenen tidligere.
 • Praktiser spørsmål og svar med klassekameratene dine. Øvelse gjør mester.
 • Øv deg også alene foran et speil eller på video for å se hvordan du oppfører deg. Vurder hva du bør endre på.
 • Sjekk dato, tidspunkt og sted for eksamenen; Få dette bekreftet av læreren din.
 • Dersom du skal bruke PC, Mac, iPad e.l. under eksamen må du teste dette grundig på forhånd. Dette må også sjekkes rett før eksamen. Vær også sikker på at du får lov til å bruke digitale hjelpemidler.

Eksamen

 • Kle deg pent, se ordentlig ut og opptre profesjonellt! Gjør alt for å gjøre et godt inntrykk. Slå av mobiltelefoner o.l.
 • Sørg for å ankomme tidlig på eksamens-stedet. Dette er viktig for å kunne samle deg selv og roe deg ned. Selv om du er tidlig ute må du vente til avtalt tid. Tiden rett før eksamen må du prøve å komme inn i en avslappet, rolig og fokusert tilstand. Dette oppnår du ikke om du er stresset.
 • Eksamen begynner i det du trer inn i eksamensrommet. Introduser og presenter deg selv umiddelbart Gi sensoren all din oppmerksomhet; se interessert ut og husk å smile! Pass på å holde en god holdning og sørg for øyekontakt gjennom hele eksamen. Hvis det er noe som distraherer deg (støy utenfor e.l.) kan du nevne dette for sensoren.
 • Hold fokus gjennom hele eksamen. Pass på å lytte interessert og nøye når sensor stiller spørsmål eller sier noe. Opptre så intelligent som mulig.
 • Ikke ta sjanser og ikke bløff. Hvis du ikke vet svaret, sier du dette til sensor og ber om å få et mer utfyllende spørsmål. Om du ikke klarer å gi et direkte svar, kan du også spørre om du kan få lov til å forklare hva du mener evt. med eksempler.
 • Hold fast ved planen din og det du har forberedt på forhånd. Hvis du føler at intervjuet ikke går bra kan det være at sensor tester ded. Hold deg til planen!
 • Besvar alle spørsmål med mer enn bare «Ja» eller «Nei». Gi utfyllende svar. Understrek dine positive og riktige svar. Gå raskt videre ved feil svar. Bruke gjerne to eller tre viktige punkter eller eksempler for å utdype din kunnskap.
 • Se etter tegn på at eksamen nærmer seg slutten eller er over (dvs. sensor ser på klokken, flytter stol tilbake eller fullfører et sett av spørsmål) Spør om det er noe du har utelatt eller kan utdype bedre før dere avslutter.
 • Husk å takke sensor.

Oppfølging

 • Prøv oppsummere ytelsen din under eksamen;
 • Hva du gjorde godt og hva du gjorde dårlig
 • Sjekk om du klarte å holde deg til planen din, og om det er noe i planen som bør endres til neste gang.
 • Merk deg de tingene du kan gjøre bedre neste gang. Skriv dette ned.
 • Merk deg spesielt om det skjedde en spesiell hendelse i løpet av eksamen som snudde utviklingen til det positive eller negative.
 • Hvis du har spørsmål eller kommentarer til det faglige innholdet i eksamen eller din egen ytelse, ikke nøl med å snakke med sensoren om dette. Det lønner seg ikke å utfordre læreren, men det er på sin plass å forsøke å forstå resultatene.
 • Dersom du stiller spørsmål ved en upassende evaluering av din innsats bør du eskalere dette til en høyere instans på skolen, ikke ta dette direkte med sensor.

Generell eksamens-forberedelse

Hvis du vil gjøre det bra på eksamen må du lese gjennom og lære deg hele det aktuelle fagområdet. Her er noen teknikker for bedre å forstå fag-materialet ditt:

Læring

 • Ta gode notater i klasse-forelesninger og når du leser lærebøkene dine. Bruk disse notatene aktivt i din forberedelse.
 • Se gjennom notatene dine umiddelbart etter forelesninger eller foredrag.
 • Bruk også notatene før neste forelesning i samme fag.
 • Planlegg å bruke litt tid på slutten av uken for en lengre gjennomgang av alle dine notater.

Gjennomgang

 • Ta gode notater spesielt når læreren sier at ting vil komme på eksamen.
 • Organiser notater, tekster og utlevert materiale i henhold til hva som vil være aktuelt på eksamen.
 • Beregn hvor lang tid du behøver på å gå gjennom materialet.
 • Lag deg en realistisk tidsplan
 • Test deg selv etter hvert som du leser.